Tasavallan presidentin kanslia


09.11.1998 TIEDOTE


LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTATämä lausunto on laadittu Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren 9.10.1998 antaman valtuutuksen perusteella ja hänen omasta pyynnöstään. Se perustuu syksyn 1998 aikana tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Tasavallan Presidentin terveydentilan selvittämiseen on allekirjoittaneen lisäksi osallistunut ortopedian, kardiologian ja radiologian erikoislääkäreitä.

Kuten aiemmissa lausunnoissa on todettu, Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren polvinivelissä on todettu vaikea-asteisia kulumamuutoksia, jotka tullevat lähivuosina vaatimaan keinonivelleikkauksen. Leikkauksen ajankohtaa ei ole päätetty. Vähäisempiä kulumamuutoksia on todettu myös lonkissa ja lannerangassa.

Verenpainetauti, joka on todettu jo 80-luvulla, on edelleen beettasalpaajalääkityksellä hyvässä tasapainossa eikä ole aiheuttanut havaittavia muutoksia sydämessä. Tehdyssä kaikututkimuksessa sydän on todettu sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan normaaliksi. Suoritetussa rasituskokeessa ei havaittu viitteitä sepelvaltimotaudista.

Maksa, munuaiset, haima sekä sappitiet on todettu rakenteiltaan normaaleiksi. Poikkeavuuksia ei ole havaittu myöskään sisäelimien toiminnassa. Keuhkoissa ei ole todettu tulehduksellisia muutoksia eikä kasvaimia. Korkeahkoa kolesterolitasoa lukuunottamatta suoritetuissa laboratorioanalyyseissä ei ole todettu poikkeavaa.

Yhteenveto: Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaarelle tehdyissä tutkimuksissa ei ole tullut ilmi ylipainon ja tuki- ja liikuntaelimistön kulumamuutosten lisäksi uusia, terveydentilaan tai suorituskykyyn vaikuttavia sairauksia tai löydöksiä.

Edellä olevan vakuutan todeksi kunniani ja omantuntoni kautta.

Helsingissä 9.11.1998
Janne Reitala
yleislääketieteen erikoislääkäri
anestesiologian erikoislääkäri
Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala
Lääkärihelikopteri Medi-Heli

 
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helisnki


Puhelin:
(09) 661 133

Telekopio:
(09) 630 292

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@tpk.vn.fi